Proste programy fertygacji w uprawie wczesnych odmian truskawek – cz. II

W pierwszej części materiału filmowego dostępnego na stronie agro-wsparcie.pl, można było dowiedzieć się o konieczności wykonania analiz gleby i wody przed sporządzeniem programu fertygacji. Zaprezentowałem przykładowe urządzenia do podawania pożywki, do magistrali wodnej oraz przedstawiłem kilka technicznych aspektów prowadzenia instalacji na plantacji truskawek.

Przygotowanie przygotowanie pożywki z nawozów wieloskładnikowych.

W tej części materiału filmowego, posłuchasz o kilku zasadach przygotowania pożywki do fertygacji z nawozów wieloskładnikowych. Pożywka jest podawana w układzie jednozbiornikowym, z rozcieńczeniem roztworu zazwyczaj jak 1:100. Nawozy wieloskładnikowe podawane są na przemiennie z nawozem zwierającym wapniowymi. Nie każda pożywka nawozowa wymaga zakwaszenia, jeśli sięgniemy po specjalnie przygotowane nawozy. Takie jak Calfert Berry Duo, czy nawozy wieloskładnikowe z gamy FERTYGOLD, to uprzednio nie ma konieczności w zakwaszenia wody używanej do fertygacji. Nawozy wieloskładnikowe można wzbogacać nawozami monoskładnikowymi takimi jak, saletra magnezowa (Krista MAG), saletra wapniowa (Yara Liva Calcinit), czy siarczan magnezu (Krista MgS). W układzie jednozbiornikowym, należy pamiętać o podstawowych zasadach mieszania ze sobą poszczególnych nawozów. Aby nie doprowadzić do wytrącenia się nierozpuszczalnych związków. W czasie prowadzenia fertygacji należy, kontrolować podstawowe parametry pożywki, jakimi są pH i EC do tego celu służą proste lub bardziej zaawansowane urządzenia pomiarowe, które prezentuje w poniższym materiale filmowym.

Przykładowe rozwiązania podawania pożywki w uprawie truskawki.

Uwzględniając przebieg warunków pogodowych, należy wprowadzać modyfikacje do składu samej pożywki, jaki różnicować system podawania wody i nawozów w strefę korzeniową roślin. Gdy panują warunki suche i upalne, rośliny wykazują wyższe zapotrzebowanie na wodę niż na same składniki pokarmowe. Stężenie pożywki nie może być wysokie i kształtuje się w granicach 0,05 %-0,15 %. Zaplanowaną dawkę wody dzielimy na trzy części, najpierw podajemy 40 % zaplanowanej dawki wody, kolejno 50 % zaplanowanej dawki wody wraz z nawozem i ostatnie 10 % zaplanowanej dawki wody na koniec celem przepłukania instalacji nawodnieniowej. Gdy są wilgotne warunki, pożywka może być nieco bardziej stężona i wynosić 0,2 %-0,3 %. Małą wówczas dawkę wody dzielimy tym razem na dwie części i 90 % procent zaplanowanej dawki wody podajemy wraz z nawozem, zaś ostatnie jej 10 % zaplanowanej dawki na koniec cyklu celem przepłukania instalacji.

Szczegółowe zagadnienia omawiam w drugiej części materiału filmowego, „Proste programy fertygacji w uprawie wczesnych odmian truskawek”. Którą możesz obejrzeć już teraz.