Proste programy fertygacji w uprawie wczesnych odmian truskawek – cz. III

W trzeciej filmowej odsłonie, tematu dotyczącego prostych programów fertygacji w uprawie wczesnych odmian truskawek. Poruszę temat związany z biostymulacją ryzosfery, czyli najbliższej strefy gleby przylegającej do systemu korzeniowego. Produktem dedykowanym do stymulacji ryzosfery, może być  preparat HUMIK. Który w swoim składzie zawiera kwasy humusowe, aminokwasy, betainy i związki mineralne. HUMIK to płynnych nawóz służący do doglebowej aplikacji w uprawach truskawki i innych upraw sadowniczych, warzywniczych i rolniczych.

Kiedy aplikować kwasy humusowe, w uprawie truskawki?

Stymulatora ryzosfery, można użyć po okresie spoczynku zimowego, tuż po sadzaniu roślin, w czasie suszy, gdy system korzeniowy jest zalany, oraz w okresach gdy są problemy ze wzrostem i rozwojem systemu korzeniowego. Humik może być aplikowany w uprawie truskawek, co 14-21 dni, za pomocą systemu fertygacji. Poprawa parametrów fizyko-chemicznych gleby, byłą potwierdzona w badaniach przeprowadzonych w 2018 roku.

Wpływ jakości gleby i aplikacji preparatu HUMIK, był sprawdzany w testach i doświadczeniach.

Pomiar aktywności oddechowej, gleby, oznaczonej jako zmęczona i nowina.

Fertygacja truskawek kwasy humusowe aminokwasy do korzenia regeneracja korzeni w uprawie truskawki.


Jak poprawnie sadzić truskawki, przedstawia poniższy film. Na którym zaprezentowano 8 prostych zasad sadzenia truskawek.