Proste programy fertygacji w uprawie wczesnych odmian truskawek – cz. IV

Jednym z ważnych zasad tworzenia pożywek nawozowych, z wykorzystaniem nawozów wieloskładnikowych. Jest dopasowanie składu danego nawozu do aktualnej sytuacji na plantacji, oraz przebiegu warunków pogodowych. W ostatnim materiale filmowym,  prezentuję proste i łatwe programy fertygacji wczesnych odmian truskawki.