Wspomaganie ochrony roślin – informacja ze strony calfert.pl

Od kilku dni w wielu rejonach Polski panuje dość wilgotna i deszczowa pogoda. Po okresie suszy, jaka miała miejsce w centralnej i północnej Polsce, jest to dobra informacja. Niestety opady deszczu nie są równomierne, w jednym regionie spada 30-40 mm deszczu, w drugim zaś 3-4 mm. Do wzrostu wilgotności powietrza przyczynia się dodatkowo zachmurzenie, obecne w większości rejonów kraju.


Wilgotność – konsekwencje dla truskawek

Wiele odmian średnio wczesnych truskawek, uprawianych klasycznie w polu, jest w tym momencie w fazie pełni kwitnienia. Jest to najważniejszy moment zwalczania szarej pleśni, która infekuje nadziemne części roślin. To właśnie otwarty kwiat jest najbardziej narażonym organem rośliny, na ataki sprawcy szarej pleśni. Dodatkowo obecnie panują bardzo sprzyjające warunki dla rozwoju Botrytis cinerea. Do infekcji może dochodzić już przy wilgotności 90%, obecność kropli deszczu na roślinie oraz temperaturze 18-25 ℃. Do infekcji może również dochodzić przy niższych temperaturach, ale wtedy zarodniki grzyba potrzebują więcej czasu, aby strzałką przebić tkankę roślinną. Oprócz wspomnianej szarej pleśni, w  obecnie występujących warunkach, groźna może być antraknoza truskawki. Nie zapominajmy również o szkodnikach, gdyż nadal może być zagrożeniem dla plantacji kwieciak malinowiec. Ten niewielki chrząszcz podgryza szypułki kwiatowe powodując ich zasychanie, i tym samym utratę plonu.

Pąk kwiatowy uszkodzony przez kwiecieka malinowca


Ochrona truskawek w warunkach wysokiej wilgotności powietrza

Skuteczne wykonanie zabiegów ochrony truskawki w warunkach wysokiej wilgotności zapewni nam prawidłowy dobór środków ochrony roślin. Należy na przemian wybierać środki ochrony roślin o różnym działaniu, których substancje aktywne należą do różnych grup chemicznych. Uchroni nas to przed powstaniem uodpornienia danych patogenów na konkretną substancję aktywną. Dodatkowo pamiętajmy, aby nie przekraczać zalecanych dawek, ani ilości zalecanych zabiegów danym preparatem w jednym sezonie. Każdorazowo przed sporządzenie mieszaniny zbiornikowej należy sprawdzić zdolność mieszania preparatów w mniejszej objętości wody i zapoznać się z etykietą środka ochrony roślin.

Grunt to dobrze wykonany zabieg


Poprawa działania środków ochrony roślin


1.Obniżanie pH cieczy roboczej

Przy tak ekstremalnie dużym zagrożeniu ze strony sprawców chorób, ważne jest optymalne wykorzystanie możliwości substancji aktywnych zawartych w konkretnych preparatach. Zwiększenie skuteczności środków ochrony roślin można osiągnąć na dwa sposoby, w zależności od potrzeb.

Pierwszy z nich to obniżenie pH cieczy roboczej i poprawa rozprzestrzeniania się kropli na powierzchni blaszki liściowej. Jednym z preparatów, który posiada te dwie właściwości jest Optymal Soft LpH.  Dodawany jest w niewielkiej ilości (od 50 do 150 ml na każde 100 litrów wody), po to aby obniżyć odczyn cieczy roboczej. Bezpośrednio po dodaniu preparatu woda zmieni swoje zabarwienie. Przy wykorzystaniu orientacyjnej skali umieszczonej na opakowaniu możemy w przybliżeniu określić czy stworzona mieszanina ma pH w kierunku zasadowym (kolor żółty i jasnożółty) czy w kierunku kwaśnym (kolor ciemno różowy, fioletowy). Jest to rozwiązanie szybkie i wygodne, natomiast nie dające dokładnego określenia pH, które możemy otrzymać tylko po użyciu specjalnego urządzenia. W większości przypadków jest to metoda wystarczająca do orientacyjnego określenia, czy mamy wodę w granicach zasadowej czy kwaśnej. Preparat Optymal Soft pH powinien być dodawany przed wlaniem jakichkolwiek innych preparatów do zbiornika opryskiwacza. Szczególnie polecany jest do środków ochrony roślin, które wymagają niższego pH. Należą do nich na przykład te zawierające substancję aktywna kaptan, która jest wrażliwa na odczyn wody. Dodanie Optymal Soft LpH do zabiegu wpłynie korzystnie na jego skuteczność. Dodatkowo poprawi przyswajanie składników pokarmowych podczas nawożenia dolistnego.


2.Dłuższe i lepsze pokrycie roślin przez substancje aktywne to większa ich skuteczność

Drugim sposobem na poprawę skuteczności środków ochrony roślin, w okresie dużej presji chorób, jest stosowanie adiuwantów. Wśród wielu dostępnych preparatów na szczególną uwagę zasługuje, stosunkowy nowy na polskim rynku, preparat Optymal Film. Zawiera oligomery terpenowe pochodzenia naturalnego. Zawarte w tym preparacie naturalne oligomery przyczyniają się do dokładnego pokrycia blaszki liściowej przez ciecz roboczą. Osiągnięcie idealnego przylegania cieczy do nierównej powierzchni np. liści nie jest łatwe. Pokryte włoskami tkanki okrywającej roślin utrudniają pokrycie cieczą roboczą. Już po około 1-2 godzinach od zastosowania Optymal Film oligomery terpenowe stworzą warstwę „film” która zapobiegnie szybkiemu odparowaniu cieczy roboczej oraz rozkładowi stosowanej substancji aktywnej przez promienie UV. Jednak w obecnych warunkach najbardziej cenną właściwością Optymal Film zdaje się być zapobiegnie zmywaniu cieczy z powierzchni blaszki liściowej. Jeśli oligomery terpenowe będą miały szansę wyschnąć, zabezpieczą ciecz roboczą na liściu, nawet jeśli deszcz spadnie po 2-3 godzinach po zabiegu. Dłuższe i lepsze pokrycie roślin przez substancje aktywne to większa ich skuteczność. Optymal Film do zbiornika opryskiwacza wlewamy jako ostatni preparat, po wcześniejszym rozpuszczeniu wszystkich innych produktów, które w danym zabiegu chcemy zastosować.

Biorąc pod uwagę obecnie występujące warunki: silną presję chorób grzybowych i zwiększone narażenie na zmywanie, zastosowanie preparatów modyfikujących ciecz roboczą może zwiększyć skuteczność ochrony i nawożenia dolistnego. Koszt stosowania tego typu produktów nie jest wysoki, a być może uda się w ten sposób zmniejszyć zsumowaną ilość zabiegów dokonanych w danym sezonie.  Przed nami okres dojrzewania owoców, dokonywane teraz zabiegi mają kluczowy wpływ na jakość i wielkość plonów.

Informacja pochodzi ze strony www.calfert.pl