Piotr Zajkowski 1963-2019

Z ogromnym żalem i smutkiem, żegnam Piotra Zajkowskiego. Założyciela firmy Bio Agris, człowieka o wielkim sercu i nieskończonych pomysłach, otwartego, inteligentnego i niezwykle życzliwego. Innowatora wielu nowoczesnych rozwiązań, które na długo pozostaną w praktyce ogrodniczej. Niezwykłego mówcę i wykładowcę, który na wielu spotkaniach i konferencjach przybliżał i upowszechniał wiedzę ogrodniczą.  Wielkiego wizjonera innowacyjnych rozwiązań i produktów które na stałe zagościły w agrotechnice ogrodniczej. Piotrze na zawsze pozostajesz w mojej pamięci. Żegnaj Przyjacielu.

Rodzinie i najbliższym składam wyrazy głębokiego Współczucia.

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w dniu 30 maja 2019 w Warszawie, o godzinie 14.00 na cmentarzu wojskowym na Powązkach w Domu Przedpogrzebowym.