Plantacja truskawek po zbiorach owoców, i rozkładanie słomy.


Mineralizacja i humifikacja słomy po zbiorach truskawek

Po zbiorach na plantacjach truskawek pozostaje słoma. Najkorzystniejsze dla plantacji będzie pozostawienie jej w międzyrzędziach i doprowadzenie do jej mineralizacji i humifikacji. W wyniku mineralizacji w glebie powstają składniki mineralne, które mogą być wykorzystane przez rośliny, grzyby, bakterie itp. W procesie gleboznawczym jest to proces rozkładu materii organicznej do prostych związków nieorganicznych. Natomiast procesowi humifikacji ulega ok. 10-20% materii organicznej. W wyniku tego procesu w górnej warstwie profilu glebowego powstaje próchnica glebowa. Są to  bezpostaciowe szczątki przemiany materii organicznej w różnym stadium mikrobiologicznego i fizykochemicznego rozkładu. Głównym składnikiem próchnicy glebowej są kwasy humusowe, czyli wielkocząsteczkowe związki organiczne o zmiennej strukturze, która zależy od materiału wyjściowego, z jakiego powstały oraz od procesów, w jakich zostały wytworzone. Podsumowując, w interesie plantatora jest, aby po zbiorach słoma i resztki roślin uległy szybkiemu procesowi mineralizacji i humifikacji.

Jak przyśpieszyć rozkład resztek organicznych na plantacji?

Procesy humifikacji i mineralizacji można zintensyfikować, poprzez aplikowanie wspierających je preparatów. Aby procesy te zachodziły prawidłowo, potrzebny jest optymalny stosunek węgla do azotu. Najefektywniej przebiegają, gdy stosunek C:N wynosi 10:1. W słomie mamy wysoką zawartość węgla, ale niską azotu stosunek C:N wynosi 100:1. Azot jest głównym determinantem zachodzących procesów, a konsekwencją nieodpowiedniego stosunku C:N jest długi okres rozkładu resztek lub rozkład tylko częściowy.


Prawidłowo rozłożona materia organiczna wytworzy próchnicę glebową.

Przy wyborze preparatów do przyśpieszania rozkładu resztek zwróćmy uwagę na zawartość w nich azotu. Słoma Finito w swoim składzie zawiera 16,2 % azotu w formie amidowej (niezwykle korzystnego dla procesów rozkładu resztek pożniwnych) oraz ważne mikroelementy takie jak: bor 0,1 %, kobalt 0,002%, miedź 0,03 %, żelazo 1,8 %, mangan 0,2 %, molibden 0,003%  i cynk 0,2 %. Bogaty skład uzupełniają kwasy humusowe, fulwowe oraz selen. Dzięki Słoma Finito zwiększamy w glebie koncentrację mikroelementów niezbędnych dla wzrostu i rozwoju roślin.

Słoma Finito:

  • poprawia właściwości fizykochemiczne gleb uprawnych,
  • zwiększa zawartość próchnicy w glebie,
  • aktywuje i intensyfikuje życie mikrobiologiczne w glebie.

Procesy zachodzące w glebie przebiegają przy współudziale mikroorganizmów. Należy również podkreślić, że zmineralizowane i zhumifikowane związki osadzają się w wierzchniej warstwie gleby, pozostając w pełni dostępne dla roślin.


Jak stosować preparaty przyśpieszające rozkład resztek organicznych?

Słoma Finito stosujemy w jednorazowej dawce 10-20 l/ha opryskując glebę przy pomocy opryskiwacza wyposażonego w PSP. Preparat Słoma Finito można łączyć z innymi nawozami, w zależności od oczekiwanego rezultatu i tego, czy plantacja będzie likwidowana.

  • Gdy rośliny pozostają na plantacji na kolejny okres wegetacyjny i zależy nam intensyfikacji procesu humifikacji i powstawania próchnicy wskazane jest połączenie Słoma Finito z preparatem typu Humik. Dostarczymy tym samym dodatkową porcję pożywienia dla mikroorganizmów, które szybciej i intensywniej będą przeprowadzały proces humifikacji. Dodatkowo wzrośnie koncentracja i zawartość kwasów humusowych. Poprawie ulegną właściwości fizykochemiczne gleby oraz stosunki powietrzno-wodne. System korzeniowy roślin pozostających na przyszły okres wegetacji otrzyma lepszy start w przyszłym sezonie.

Słoma Finito w dawce 10 l/ha + Humik w dawce 5 l/ha

  • W sytuacji, w której zależy nam przede wszystkim na mineralizacji słomy, ponieważ plantacja będzie likwidowana, preparat Słoma Finito należy łączyć z mocznikiem.

Słoma finito w dawce 15 l/ha + mocznik 46% N w dawce 10 kg/ha

Stosowanie preparatów przyśpieszających mineralizacji i humifikację resztek organicznych, jest najlepszym sposobem na odbudowę żyzności zmęczonej gleby Przywróćmy glebie jej biologiczny potencjał produkcyjny, po okresie intensywnej eksploatacji.

Słoma Finito kupisz u dystrybutorów oraz w sklepach internetowych np. wPolu.pl