Sprawdź drożność linii kroplującej.

Od ponad miesiąca z małymi burzowymi przerwami, panuje permanentna susza. Ponadnormatywne upały i brak należytej ilości opadów, determinuje plantatorów do intensywnego podlewania plantacji. Podlewanie odbywa się za pomocą deszczowni lub linii kroplującej, w takim czasie instalacje są bardzo intensywnie eksploatowane. Co naraża je na usterki i awarie, dlatego należy prowadzić stałą obserwację instalacji do nawodnienia truskawek. Aby w porę zdiagnozować usterkę lub awarię, przez którą woda nie mogła być rośliną podana. Jeśli dopływ wody będzie zablokowany na dłuższy czas, to rośliny w tym miejscu przeschną i w konsekwencji będą zamierać.

Uschnięte rośliny w wyniku niedrożności lub zatkania emiterów, linii kroplującej.

Przyczyną zatykania się linii kroplująca mogą być zanieczyszczenia trwałe (np. piasek), które dostają się w czasie dostarczania wody z jego źródła do emiterów linii kroplującej. W takim przypadku sugerują zamontować filtr dyskowy lub siatkowy. O odpowiednim stopniu filtracji, aby zanieczyszczenia stałe pozostawały na filtrze. Oprócz zanieczyszczeń stałych w wodzie mogą znajdować się nadmiernie ilości związków żelaza i lub manganu, które w połączeniu z tlenem tworzą związki tlenków żelaza i lub tlenku manganu. Ważne, aby wykonać chemiczną analizę wody celem oszacowania ilości żelaza i manganu w wodzie. Gdy już wiemy jaki poziom Fe i Mn mamy w wodzie, to możemy przystąpić do wyboru odpowiedniego, dopasowanego do naszej plantacji filtra węglowego lub żwirowego. Aby nadmiar żelaza i manganu pozostawał na filtrach, a nie dostawał się doi instalacji powodując zatykanie emiterów i linii kroplujących.

Zespół trzech filtrów dyskowych.

Linie kroplujące mogą być uszkadzane mechanicznie, w winniku czego powstaje otwór, którym woda wydobywa się po za instalacje. Należy prowadzić kontrolę czy nie doszło do mechanicznego uszkodzenia linii kroplującej, jeśli tak to należy ja przeciąć i w to miejsce wmontować złączkę celem połącznia dwóch linii kroplujących w jedną. Jeśli awaria jest większa, na dłuższym odcinku lub do zatkania doszło na odcinku np. kilku metrów, lub zatkane całkowicie jest ostatnie 15 m, linii kroplującej. W takim przypadku wycinamy niefunkcjonalny odcinek, na takiej długości, aby mieć pewność, że te fragmenty które pozostają są fragmentami drożnymi. A w wycięty fragment uszkodzonej linii wstawiamy nowy odcinek i łączymy go złączkami, aby całą linię połączyć w jeden ciąg. Niekiedy może się zdążyć, że awaria na danej linii występuje kilkukrotnie, w takim przypadku rozważmy rozprowadzenie nowej linii kroplującej w miejsce tej która uległa awarii lub niedrożności. Tak aby na dany rząd znajdowała się drożna linia kroplująca, w miejsce tej uszkodzonej.

Na rynku dostępne są preparaty, których zadaniem jest oczyszczanie, i utrzymanie w drożności instalacji nawodnieniowej. Celem bliższego zapoznania się z preparatami, służącymi do czyszczenia linii kroplujących, proszę kliknąć w link i uzyskać więcej informacji na stronie producentów.

ANTIBLOC MINERAL

NOVA PeKacid

Zapewnijmy rośliną optymalne dawki wody, również po zbiorach owoców.